Nasze usługi świadczymy na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z podatnikiem. Dokumenty księgowo-podatkowe możemy odbierać z siedziby Klienta lub Klient może je wysyłać/dostarczać bezpośrednio do naszego biura - w ustalonych w umowie terminach. Możliwy jest też outsourcing zewnętrzny, polegający na oddelegowaniu naszego pracownika do firmy podatnika - do wykonania konkretnych, zleconych prac księgowo-podatkowych czy kadrowo-płacowych.

Promocje

Doceniamy zaufanie, jakie okazujesz, przekazując księgowość w nasze ręce oraz polecając nas innym. Lubimy sprawną, terminową współpracę. Pomagamy tym, którzy pomocy potrzebują. Konkretnie i wymiernie:

  • dla wszystkich rozpoczynających współpracę z nami za pierwszy miesiąc udzielamy rabatu w wysokości 50% ceny netto ustalonej za usługę,
  • każdemu klientowi wprowadzającemu do naszego biura nowego klienta udzielamy jednorazowej bonifikaty w wysokości 50% ustalonej ceny netto wprowadzonego klienta,
  • osoby po raz pierwszy podejmujące działalność gospodarczą, posiadające status bezrobotnego absolwenta za pierwsze trzy miesiące rozliczeniowe płacą tylko 200 zł netto.

UWAGA! promocje nie sumują się!

Zapytanie ofertowe

Dane firmy

Firma:
Imię i nazwisko:
Miasto/Województwo:
Telefon kontaktowy:
e-mail:

Dane informacyjne

Forma prawna:
Rodzaj działalności:
Rodzaj prowadzonej księgowości:
Czy firma sporządza bilans?: Tak Nie
Czy firma prowadzi handel z zagranicą?: Tak Nie
Czy firma jest płatnikiem VAT? Tak Nie
Ilość pracowników:
Ilość zleceniobiorców:
Średnia miesięczna liczba dokumentów:

Treść wiadomości:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez firmę ATS zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. Nr133 poz.883.