Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu pozyskiwania, zarządzania, rozliczania i audytu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Oferta obejmuje doradztwo w całym procesie realizacji projektu począwszy od fazy doboru odpowiedniego programu, aplikowania o dotację, poprzez zarządzanie projektem aż do niezwykle skomplikowanego etapu rozliczania finansowego i rzeczowego projektu. Ponadto świadczymy usługi audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów objętych obowiązkiem jego przeprowadzania. Oferujemy również usługi świadczone w siedzibie kontrahenta w zakresie pomocy w trakcie kontroli realizacji projektu przez Instytucję Wdrażającą.